Akseki Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Akseki Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Serbest Piyasa Kurulu’na göre;

Gayrimenkul değerleme uzmanı; gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından değerleme kadrosunda gayrimenkul değerlemesi yapmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilen veya sözleşme imzalamak suretiyle kuruluşa dışarıdan değerleme hizmeti sağlayan, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıllık tecrübesi bulunan ve kurulca verilen gayrimenkul değerleme lisansına sahip olan gerçek kişidir.

 

Sorumlu değerleme uzmanı; gayrimenkul değerleme kuruluşunun ödenmiş sermayesinde asgari %10 oranında pay sahibi olan, gayrimenkul değerleme uzmanı sayılmak için belirtilen şartların tamamını taşıyan, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 5 yıl tecrübesi olan, kuruluş adına değerleme faaliyetlerini kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına değerleme raporlarını tek başına imzalamaya yetkili olan gayrimenkul değerleme uzmanıdır.

 

UDES’e göre;

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, bir değerlemeyi tarafsız, yansız ve profesyonelce gerçekleştirmek için gerekli niteliklere, kabiliyete ve deneyime sahip bir kişiyi, bir grup kişiyi veya şirketi ifade etmektedir. Bazı ülke mevzuatlarında, değerlemeyi gerçekleştiren sıfatını kazanabilmek için lisans alınması şart koşulmaktadır.


Gayrimenkul Değerleme Uzmanının Görevleri

Gayrimenkul piyasasını tanımlamak için gerekli saha ve resmi verileri toplamak ve analiz etmek,
Güncel piyasa koşullarını ve eğilimlerini takip etmek ve analizde bulunabilmek,
Değerleme raporlarını tamamlamak için taşınmazın yerinde iç ve dış özelliklerini fotoğraflamak,
Değerleme konu taşınmazın yakın çevresinde yer alan dükkân, alışveriş merkezi, okul, park gibi orta mesafede ulaşılabilecek var olan hizmet veya tesislerin tespitini ve gelecekte tamamlanması planlanan sosyal donatı alanlarının taşınmazın piyasa değerindeki etkilerini araştırmak ve incelemek,
Değerleme konusu taşınmazın resmi kurularda incelenen evraklarının doğruluğunu ve yasa kapsamındaki geçerlilik sürelerini tespit edebilmek,
Tüm incelenen bulguları değerleme raporlarında kullanılacak verilerin sırasını ve yalınlığının belirlemek,
Taşınmazın değerlerinin oluşturulmasına yardımcı olacak ilçedeki benzer taşınmazların satış ve kira bilgilerini toplamak,
Amortisman, gelir analizi, maliyet analizi ve benzer mülklerin değer karşılaştırmaları gibi faktörleri dikkate alarak taşınmazın değerlerinin nihai tahminini hesaplamak,
Taşınmazın değerlerini takdir eden, değerlemede seçilen yöntemleri özetleyen ve değerlendirme standartlarını karşılayan yazılı raporlar hazırlamak ve
Değerleme raporlarının gizlilik esasıyla arşivlenmesini sağlamak.

İlgili Resimler

Öne Çıkarılanlar

Serbest Piyasa Kurulu’na göre; Gayrimenkul

Gayrimenkul alım, satım, kiralama işlemlerinde ya da gayrimenkul için ihtiyaç olan finansman eksiğini g

Antalya geneli satılık kiralık daire arsa iş yeri günlük kiralık daire için Akseki E